Kinderalimentatie berekenen. Hoe werkt dat?

Bij het bepalen van de kinderalimentatie gaan we uit van de rekenmethode die de rechter hanteert. De berekening is afhankelijk van veel verschillende factoren en iedere situatie is weer anders. Maar het principe is als volgt:

Stap 1. Behoefte

Wat hebben de kinderen nodig? Eerst wordt de zogenaamde ‘behoefte’ van de kinderen bepaald. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de kinderen zo min mogelijk financieel erop achteruit gaan als hun ouders gaan scheiden. Daarom gaan we bij het berekenen van de kinderkosten uit van het gezinsinkomen van vóór de scheiding. We maken daarbij gebruik van de tabellen van het NIBUD, die hiervoor normbedragen heeft berekend.

Stap 2. Draagkracht

Wat kunnen ouders betalen? Om te bepalen wat ouders kunnen betalen (ook wel: ‘draagkracht’) kijken we naar het inkomen na de scheiding. Aan de hand van normen voor levensonderhoud en woonlasten wordt voor beide ouders berekend hoeveel zij kunnen bijdragen in de kinderkosten. Er wordt rekening gehouden met de verdeling van de zorg voor de kinderen. Ook toeslagen zoals kindgebonden budget worden meegewogen.

Stap 3. Kinderalimentatie

Om de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen eerlijk te verdelen worden de draagkracht van beide ouders naar rato vergeleken met de behoefte van de kinderen. Zo worden de kosten eerlijk verdeeld en het alimentatiebedrag bepaald.


Wanneer jullie situatie (en daarmee je draagkracht) in de loop der tijd verandert is het verstandig om nieuwe afspraken over de kinderalimentatie te maken. Als jullie daar samen niet uitkomen, neem gerust contact op.

Blog geschreven voor UwFamiliemediator .