Margriet de Greef

project- en managementondersteuning

Over mij

Voordat ik koos voor het secretaressevak, was ik - in lijn met mijn opleiding als landschaps­ontwerper - werkzaam als ontwerper/tekenaar bij verschillende ingenieursbureaus. Naast het ontwerpen en tekenen van plannen voor de buitenruimte, verzorgde ik illustraties in rapporten. In het verlengde hiervan ging ik mij ook bezighouden met het opmaken (lay-out) en redigeren (taal) van de rapporten en offertes. Als vanzelf nam ik daarna ook allerlei voorkomende kantoorwerkzaamheden en regelklussen voor mijn rekening. De overstap van ontwerper naar secretaresse is op die manier als vanzelfsprekend verlopen.

Inmiddels heb ik ruim twintig jaar ervaring als secretarieel ondersteuner. Ik heb o.a. gewerkt als secretaresse van projectleiders in de adviesbranche, als directiesecretaresse bij een theater, en als secretaris (griffier) van een gemeenteraad. Als ambtelijke secretaris van een gemeentelijke Auditcommissie en Werkgroep Planning en Control, heb ik meegewerkt aan verschillende projecten ter verbetering van de opzet van gemeentelijke kadernota en programmabegroting. 

Na ruim zeven jaar gemeente-ervaring vond ik het tijd voor een volgende stap. Daarom heb ik per 1 maart 2012 mijn vaste betrekking opgezegd en ben een nieuw avontuur ingestapt. Sindsdien heb ik mijn eigen onderneming als zelfstandige project- en managementondersteuner.

Een overzicht van mijn opdrachten en werkervaring, vindt u op mijn LinkedIn-profiel: