Mediation

Wanneer je in een conflict terecht bent gekomen - op je werk met een collega of met klanten, met de buren, of binnen de familie, - kan het soms lastig zijn om dit zonder hulp op te lossen. Iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk en emoties overheersen.

Als je ruzie of een geschil hebt waar je samen niet uit komt, dan kan ik jullie helpen als onafhankelijke professionele bemiddelaar. Ik begeleid jullie graag als onafhankelijke derde (mediator) bij het samen vinden van jullie oplossing voor het probleem.

Heb je ruzie, of zit je midden in een (sluimerend) conflict? Neem dan contact met op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Wat is mediation

Mediation is een manier om - zonder tussenkomst van een rechter - conflicten op te lossen waar je zelf niet uit komt.

Bij mediation probeer je in gesprekken met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar: de mediator.

Wat doet de mediator

Als onafhankelijke gespreksleider begeleid ik het hele mediationproces. In de mediation geef ik beide partijen de ruimte om hun verhaal te doen, zodat duidelijk wordt welke belangen een rol spelen in de kwestie.

Ik help de partijen om zelf oplossingen voor hun probleem te onderzoeken. Omdat de gesprekken vertrouwelijk en geheim zijn kan iedereen vrijuit spreken.

Als mediator help ik om weer naar elkaar te luisteren en elkaars gevoelens en opvattingen serieus te nemen. Zo kun je voor het probleem een duurzame oplossing vinden die voor beide partijen goed voelt.

Wanneer mediation

Mediation is geschikt voor bijna alle soorten conflicten en geschillen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • samenwerkingsproblemen;
  • ruzie op school of conflicten met de school;
  • een geschil tussen gemeente/overheid en burgers;
  • een onopgeloste klacht (bij een dienstverlendende instantie);
  • burenruzie;
  • conflicten in de familie;
  • echtscheiding .