Echtscheidingsmediation

Een echtscheiding is een ingrijpende periode. Er komen allerlei emoties los. Er is teleurstelling, pijn en onzekerheid over de toekomst. Er komt veel op je af. Je zit met een heleboel vragen en tegelijkertijd moet er van alles worden geregeld. Als professioneel familiemediator begeleid ik jullie (echt)scheiding gedurende het hele traject. Ik help jullie samen afspraken te maken over de praktische en financiële zaken. Daarnaast is er aandacht voor jullie emoties en jullie onderlinge communicatie.

Goed overleg
Als het besluit tot scheiden eenmaal is genomen wil je er allebei goed uit komen. Als de communicatie over de scheiding moeilijk is, help ik jullie om weer met elkaar in gesprek te komen. We spreken vertrouwelijkheid af, omdat het belangrijk is dat je je voldoende veilig voelt om vrijuit te kunnen spreken. Wanneer een gesprek op gang komt wordt het makkelijker om gezamenlijke beslissingen te nemen en de noodzakelijke afspraken te maken. De mediator neemt geen standpunt in en doet geen 'uitspraak'. Omdat jullie zelf in goed overleg jullie eigen keuzes maken, staan jullie er allebei achter.

Scheiden en kinderen
Zeker als er kinderen betrokken zijn, is het van groot belang dat jullie de onderlinge verstandhouding goed houden. Ook na een scheiding blijven jullie immers samen de ouders van jullie kinderen. Kinderen mogen niet in de situatie terecht komen waarin ze tussen jullie moeten kiezen. In de mediation is hier aandacht voor.

Afspraken maken
Voor een scheiding moeten veel zaken worden geregeld. Onderwerpen die onder meer in de echtscheidingsmediation aan bod komen zijn:

  • (Als er kinderen zijn) zorg voor de kinderen tijdens en na de scheiding; de omgangsregeling;
  • Huisvesting van beiden; wat gebeurt met de echtelijke woning;
  • Verdeling van bezittingen en schulden;
  • Kinderalimentatie; partneralimentatie;
  • Pensioen.

Als over alle relevante zaken beslissingen zijn genomen, help ik jullie bij het vastleggen van de afspraken in een echtscheidingsconvenant. Als er kinderen zijn worden de afspraken die op hen betrekking hebben vastgelegd in een ouderschapsplan.

Scheiding aanvragen
Wanneer de afspraken zijn gemaakt en vastgelegd moet een verzoek tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Een echtscheidingsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend. Ik kan jullie in contact brengen met een advocaat die de echtscheiding voor jullie gezamenlijk aanvraagt bij de rechter.

Advocaten of mediator
Je kunt ervoor kiezen om de gehele scheiding te laten regelen door advocaten. Advocaten vertegenwoordigen meestal één partij en de communicatie verloopt dan via de advocaten. Samen afspraken maken is moeilijk als ieders advocaat er het meeste uit wil halen. De kans is groot dat jullie relatie verslechtert als jullie tegenover elkaar staan in de rechtbank.

Een mediator bij scheiding

Omdat bij de mediator alles in goed overleg gaat en jullie je eigen keuzes maken, worden er afspraken gemaakt die goed voelen voor jullie allebei. Dat scheelt frustratie. Meestal verloopt het hele scheidingstraject met een mediator sneller dan met advocaten. Dat scheelt in de kosten.

Familiemediator

Een mediator die zich heeft gespecialiseerd in:

  • (echt)scheidingen,
  • ouderschapsplannen,
  • omgangsregelingen,
  • alimentatieberekeningen,
  • en communicatie binnen gezins- en familieverband ...

... noem je een familiemediator.

Als familliemediator ben ik aangesloten bij UwFamiliemediator , een samenwerkingsverband van ervaren gespecialiseerde MfN-registermediators.

UwFamiliemediator