Margriet de Greef

project- en managementondersteuning

Notulist

U vergadert natuurlijk niet 'om het vergaderen'. Een notulist die dat begrijpt maakt verslagen waarin de uitkomsten helder worden verwoord. Het doel van iedere vergadering verschilt. Het kan zijn dat vooral de genomen besluiten belangrijk zijn. Misschien wilt u stemverhoudingen gedocumenteerd zien. Of wellicht is juist een weergave van het verloop van een discussie van belang.

Vooraf bespreken we wat u van het vergaderverslag verwacht:

•    Uitgebreid, samenvattend, of beknopt verslag.

•    Actiepuntenlijst.

•    Besluitenlijst.