Over mij

Ik help bij het hanteren van klachten en conflicten.

Als vertrouwenspersoon
Bedrijven, instellingen en scholen kunnen mij aanstellen als externe vertrouwenspersoon. Mensen die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag op hun werk of op school kunnen dan bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en begeleid slachtoffers en mensen met klachten bij het vinden van een oplossing.

Als klachtenfunctionaris
Als klachtenfunctionaris zorg ik voor opvang van mensen die een klacht hebben, omdat ze bijvoorbeeld ontevreden zijn over - of teleurgesteld in - hun zorgverlener. Ik help de klager en degene tegen wie de klacht zich richt met het oplossen van de klacht, en bemiddel tussen de partijen.

Als mediator
Wanneer je in een conflict terecht bent gekomen - op je werk, op school, met de buren, of binnen de familie - kun je een beroep op mij doen. Dan begeleid ik jullie als onafhankelijke derde (mediator) bij het samen vinden van jullie oplossing voor het conflict.

Als Margriet
Nieuwsgierig. Altijd benieuwd naar nieuwe inzichten. Nooit uitgeleerd. Met mijn ervaring in heel uiteenlopende beroepen en functies, en een van nature onbevangen nuchtere houding, beweeg ik mij gemakkelijk tussen mensen met hun diverse achtergronden. Ik breng rust in spannende gesprekken. Ik vind niet snel iemand raar en heb een oprechte belangstelling voor wat iemand beweegt. Betrouwbaarheid en veiligheid vind ik belangrijke waarden.

Naast mijn werk als zelfstandig ondernemer, was ik al jaren als vrijwilliger actief in het vertrouwenswerk. In het voorjaar van 2017 besloot ik dit te professionaliseren. Van het één kwam het ander. Ik werd gegrepen door het inzicht dat zoveel moois kan gebeuren als mensen leren oprecht te luisteren naar elkaar. Ik volgde opleidingen voor vertrouwenspersonen, leerde veel bij over het omgaan met klachten, en haalde mediationdiploma’s. Inmiddels werk ik als klachtenfunctionaris en als externe vertrouwenspersoon voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast voer ik een mediationpraktijk. Tevens zet ik mij in als vrijwilliger buurtbemiddelaar.

Kennis maken?
Neem vrijblijvend contact met me op:

06 - 123 27 289
margriet@margrietdegreef.nl


Ik ben opgenomen in het beroepsregister van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).


Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Klik hier voor MfN-reglementen en de klachtenregeling waaronder MfN-registermediators vallen.