Vertrouwenspersoon

Wie op het werk of op school te maken krijgt met ongewenst gedrag moet bij iemand terecht kunnen.

Als externe vertrouwenspersoon vang ik mensen op die in hun organisatie of op school last hebben van agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ongewenste intimiteiten. Ik bied een luisterend oor en begeleid slachtoffers en mensen met klachten bij het vinden van een oplossing.

Vaak helpt een goed gesprek met de betrokkenen. Maar als dat nodig is kan ik het slachtoffer adviseren en ondersteunen bij het volgen van een klachtenprocedure, en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Wil je dat je werknemers terecht kunnen bij een externe vertrouwenspersoon? Of ben je als schoolbestuur op zoek naar een externe vertrouwenspersoon? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor wie is de vertrouwenspersoon

In bedrijven en scholen waar ik als vertrouwenspersoon ben aangesteld bied ik opvang, advies en begeleiding aan werknemers die meldingen en klachten hebben die te maken hebben met (ongewenste) omgangsvormen en (sociale) onveiligheid. Op scholen is de vertrouwenspersoon er ook voor leerlingen, ouders, en vrijwilligers.

Werknemers kunnen tevens bij mij terecht voor het veilig melden van zaken die schade doen aan de organisatie, zoals diefstal, machtsmisbruik of niet integer gedrag.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon bied ik allereerst een luisterend oor. In het gesprek is aandacht voor het verhaal over de ontstane situatie en de bijkomende emoties.

Als vertrouwenspersoon neem ik het probleem niet van je over. Ik neem alle mogelijke oplossingen met je door en help bij het maken van een passende keus door de voor- en nadelen samen te bespreken.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke positie. Ik begeleid de melder (het slachtoffer, of degene met een klacht) gedurende het hele proces. Maar ik doe niets zonder dat vooraf met de melder te bespreken. Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk.

Wet- en regelgeving

Voor het werk van de vertrouwenspersoon zijn een aantal wetten relevant:

  • Arbowet
  • Wet veiligheid op school
  • Kwaliteitswetten
  • Wet huis voor klokkenluiders