Hanteren van klachten en conflicten

Ruzie, wrijving, ongewenst gedrag... niemand heeft er graag mee te maken. In een ideale wereld zijn geen conflicten en is er niets te klagen. Toch gebeurt het. Overal waar mensen samen zijn kunnen misverstanden ontstaan, of irritaties, of erger. Het overkomt je. Er is onbegrip, je wordt onheus bejegend, je hebt een klacht, je zit in een conflict.

Meestal ben je prima in staat om je problemen zelf en met elkaar op te lossen. Maar soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken.

Ik help je bij het hanteren van klachten en conflicten.

Mediator

Wanneer je in een conflict terecht bent gekomen - op je werk met een collega of met klanten, met de buren, of binnen de familie - kan het soms lastig zijn om dit zonder hulp op te lossen. Iedereen is overtuigd van zijn eigen gelijk en emoties overheersen.

Als onafhankelijke professionele bemiddelaar help ik mensen die in een conflict zijn verwikkeld om dit samen op te lossen.

Echtscheidingsmediator

Een echtscheiding is een ingrijpende periode. Er komen veel emoties los. Er is teleurstelling, pijn en onzekerheid over de toekomst. Mensen in scheiding worstelen vaak met veel vragen en tegelijkertijd moet er veel worden geregeld.

Als gespecialiseerd familiemediator begeleid ik de (echt)scheiding gedurende het hele traject.

Vertrouwenspersoon

Wie op het werk of op school te maken krijgt met ongewenst gedrag moet bij iemand terecht kunnen.

Als vertrouwenspersoon vang ik mensen op die in hun organisatie of op school last hebben van agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ongewenste intimiteiten.