Klachtenfunctionaris

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgaanbieder in Nederland over een klachtenfunctionaris beschikken. Als klachtenfunctionaris zorg ik voor opvang van mensen die een klacht hebben, omdat ze ontevreden zijn over - of teleurgesteld in - hun zorgverlener.

Ik onderzoek de klacht en zorg voor afstemming tussen degene met de klacht en de zorgverlener. Een goed gesprek tussen de partijen werkt vaak het beste. Ik help zo’n gesprek op gang te brengen en treed dan als bemiddelaar op. In de bemiddeling ben ik onpartijdig en sta zowel de klager als de zorgverlener bij.

Als bemiddeling de klacht niet oplost, of als de klager geen bemiddeling wenst, dan help ik de klager met de verdere mogelijkheden die er zijn om de klacht op te lossen. Bijvoorbeeld door het helpen formuleren van de klacht om deze in een formele procedure aan een klachten- of geschilleninstantie voor te leggen.

Daarnaast help ik de zorgverlener bij het ontwikkelen van beleid voor het zorgvuldig omgaan met klachten en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.