Vertrouwenspersoon | wet- en regelgeving

Voor het werk van de vertrouwenspersoon zijn een aantal wetten relevant:

Arbowet
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Wet veiligheid op school
Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs moeten beleid voeren over veiligheid. Het aanstellen van een vertrouwenpersoon draagt bij aan de sociale veiligheid.

Kwaliteitswetten
Scholen
en zorginstellingen moeten een klachtenregeling hebben en klachten over ongewenst gedrag of het uitblijven van veiligheidsmaatregelen in behandeling nemen. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij de te volgen procedure.

Wet huis voor klokkenluiders
Een werkgever met 50 of meer medewerkers moet een klokkenluidersregeling hebben. Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers een vermoeden van misstanden veilig melden.